Styrelsen 2021

IK Kronans styrelse

Ordförande: Johan Boholm

Viceordförande: Eva-Lotte Myrskog

Sekreterare: Viveca Dahlnäs

Kassör: Pia-Maria Myrskog

Medlem: Ove Riska

Medlem: Ann-Helen Boholm