Styrelsen 2020

IK Kronans styrelse 2020

Ordförande: Linda Karlström, linda.karlstrom@anvianet.fi

Viceordförande: Eva-Lotte Myrskog

Sekreterare: Johan Boholm

Kassör: Pia-Maria Myrskog

Medlem: Ove Riska

Medlem: Viveca Dahlnäs