Redskapsgymnastik

Vi har många duktiga ledare och kan erbjuda tre olika grupper, vilket innebär över 60 aktiva redskapsgymnaster!

Vi har både nybörjare och längre hunna gymnaster som deltar framgångsrikt i olika tävlingar. Redskapsgymnastik är både roligt och utmanande.

Alla grupper är för tillfället fullsatta, för att få köplats ska man kontakta linda.karlstrom@anvianet.fi

Grupper 2018 – 2019:

Grupperna tränar i huvudsak på fredagar

Jaguarerna (nybörjare) Tränas av Emilia Stoor, Nicolina Berg och Alma Långbacka. Jemina Tallgård fungerar som hjälpledare

Pantrarna Huvudtränare är Amanda Koivusalo. Andra tränare varierar mellan Linda Karlström, Sofia Storbjörk och Linn Tallgård. Hjälptränare är Wilma Skuthälla.

Tävlande tigrar Gruppen tränar flera dagar i veckan, huvudtränaren är Linda Karlström o turvis ledare från Pantrarna.

Nytt för hösten är att alla redskapsgymnaster som har meddelat intresse för tävlingar samlas i en och samma grupp, vilket betyder att gruppen ”Tävlande tigrarna” numera omfattar hela 20 gymnaster. Vi hoppas att detta ska leda till flera aktiva tävlare som också syns på den finska sidan.

”Pantrarna” och ”Jaguarerna” har 21 gymnaster i respektive grupp. Dessa båda grupper tränar en gång i veckan på hobbynivå.