Aktuellt

22.6.2020

IK Kronan har beviljats ett statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet på grund av covid -19 pandemin. Understödets belopp uppgår till 4000 € och skall täcka en del av de inkomstbortfall som orsakats föreningen på grund av covid-19. IK Kronan tackar!