Aktuellt / Ajankohtaista

15.6.2021

Gymmet vid Tössbacken är öppet igen!

H. Styrelsen för Ik Kronan

17.5.2021

Coronastängt!

På grund av rådande Corona-restriktioner är gymmet vid Klubbstugan på Tössbacken stängt tills vidare.
I och med detta beslut fråntar sig styrelsen för IK kronan allt ansvar för eventuell smittspridning via träningsredskapen.

Kronoby den 17.5 2021
Styrelsen för IK Kronan

17.12.2020

Styrelsen för Idrottsklubben Kronan poängterar att föreningen på inget sätt ställer sig bakom de uttalanden som Linda Karlströms framförde i tv-programmet Vaccinkrigarna. I stället tar IK Kronan bestämt avstånd från de konspiratoriska och antisemitistiska åsikter som Linda där gav uttryck för.

Föreningen har uppskattat Lindas engagemang och kunnande som föreningsmänniska, ledare och tränare. Styrelsen betonar också att hon aldrig har blandat ihop sina personliga åsikter med sitt tränar- och ledarskap inom föreningen.

Styrelsen för IK Kronan

29.11.2020

Corona-nyheter:

Barn och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta med beaktande av säkerhetsavstånd och iakttagande av en god hygien. INGEN PUBLIK under matcher och turneringar under slutet av året! 

Korona uutiset: 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygeniakäytännöt huomioiden. Ottelu- ja turnaustoiminta pelataan loppuvuonna ILMAN YLEISÖÄ!

ÅRSMÖTE 30.11.2020 kl 19.00 / VUOSIKOKOUS

Välkommen på IK Kronans årsmöte vid Tössbacken 30.11.2020 kl 19.00. Sedvanliga ärenden på agendan.

mvh. Styrelsen

22.6.2020

IK Kronan har beviljats ett statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet på grund av covid -19 pandemin. Understödets belopp uppgår till 4000 € och skall täcka en del av de inkomstbortfall som orsakats föreningen på grund av covid-19. IK Kronan tackar!