Aktuellt

OBS!

IK Kronans styrelse har den 13.11 på basen av de rekommendationer som råder i sjukförsäkringsdistriktet beslutat att all träningsverksamhet i föreningens regi pausas under en vecka.

HUOM!

IK Kronanin hallitus on 13.11 pidetyssä kokouksessaan päättänyt laittaa kaikki harjoitustoimintansa viikoksi tauolle kunnan vastaavan tartuntaviranomaisen suosituksesta.

ÅRSMÖTE 30.11.2020 kl 19.00

Välkommen på IK Kronans årsmöte vid Tössbacken 30.11.2020 kl 19.00. Sedvanliga ärenden på agendan.

mvh. Styrelsen

22.6.2020

IK Kronan har beviljats ett statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet på grund av covid -19 pandemin. Understödets belopp uppgår till 4000 € och skall täcka en del av de inkomstbortfall som orsakats föreningen på grund av covid-19. IK Kronan tackar!