Dataskyddsbeskrivning

Registeransvarig:

IK Kronan R.F

ikkronan@idrott.fi

Register och ändamål:

-Medlemsregister (för att få representera föreningen måste man vara medlem i föreningen och därför upprätthåller föreningen ett medlemsregister över sina medlemmar. Medlemsprogrammet som används heter Flomember och i det programmet kan varje registrerad medlem själv se sina egna registrerade medlemsuppgifter samt korrigera sina egna uppgifter.

-Utöver medlemsregistret för föreningen statistik över idrottsprestationer av olika slag samt medaljstatistik.

-Register över ordförande i föreningens historia, detta register hålls för att kunna skriva historik av olika slag samt berätta åt kommande generationer vem som varit med om att utveckla föreningen.

-Sektionerna upprätthåller även deltagarlistor och anmälningslistor inför och efter evenemang för att kunna genomföra tävlingsevenemang.

-IK Kronans hemsida på www.ikkronan.idrott.fi fungerar som en elektronisk medlemskommunikation för föreningens medlemmar och andra intresserade.

Personuppgifter som behandlas:

– Kontaktuppgifter så som namn, adress, e-post och telefonnummer.

– Demografiuppgifter till exempel kön, ålder och modersmål.

– Information gällande medlemsförhållande

– Uppgifter som samlats in i samband med tävlings och träningssammanhang så som bilder och träningsmängd osv.

Hur har föreningen fått tag på uppgifterna:

– Så gott som alla uppgifter har medlemmarna själva gett föreningen per medlemsblankett, e-post eller telefon.

– Uppgifter fås även från förbundsregister och tävlingssystem.

Överlåtelse av uppgifter:

– uppgifterna överlåts vanligen inte och föreningen säljer eller hyr inte ut personuppgifter till tredje part. Myndigheter som enligt lag har rätt att få ta del av uppgifterna får dock ta del av uppgifterna.

Registrerades rättigheter:

Enligt EU:s dataskyddsförordning har registrerade rätt att ta del av, korrigera, radera samt motsätta sig behandling av personuppgifterna. Den som önskar tillämpa något av nyss nämnda saker ombeds meddela föreningen om saken per e-post på adressen ikkronan@idrott.fi.