Kontaktuppgifter och styrelse

Ordförande Anna Skogvik: anna.skogvik@gmail.com

Vice ordförande Ann-Helen Boholm: annhelen.boholm@kronoby.fi

Sekreterare och redskapsgymnastik Mira Tallgård: mira.tallgard@multi.fi

Sektionsmedlemmar: Ida Storbjörk, Josefin Strandvall, Mia Ainasoja, Sarah Granlund, Carina Lindell