Irma

Inloggningen till Irma sker med licensnummer (kan sökas när man loggar in i Irma) och lösenordet är fyra sista tecknen i personsignum (bör bytas, läs anvisningarna).

Alla som vill anmäla sig till tävlingar skall använda denna tjänst från SSL förutom vissa DM tävlingar som sköts på gammla viset.

Alla veteraner HD35 och äldre betalar sina licenser själva via denna tjänst, resterade sköter föreningen men licensen måste vara betald före det går att anmäla. Meddela åt Guy så sköts licensbetalningen.

Föreningen betalar alla anmälningsavgifter till tävlingar, systemet meddelar föreningens adminstratörer när det finns anmälningar som bör betalas.

IRMA ANMÄLNINGSTJÄNST