Bli medlem/Liity jäseneksi

MEDLEMSANSÖKAN

Alla som representerar föreningen IK Kronan eller deltar i den verksamhet sektionerna ordnar skall vara medlemmar i IK Kronan för att kunna få delta. Om du inte redan är medlem kan du lätt ansöka om medlemskap genom att fylla i ansökningsblanketten.

EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft i slutet av maj månad 2019 gjorde att vi beslöt att uppdatera vårt medlemsregister och se över säkerheten i registret. Det har vi gjort genom att ta i bruk FloMember medelemsregister applikationen. Styrelsen har beslutat att inte föra över de äldre medlemsuppgifter som vi haft i vårt äldre medlemsprogram utan de raderas eftersom de även innehåller föråldrade uppgifter. Vi bygger i stället upp ett helt nytt medlemsregister varför det är viktigt att alla som önskar förbli medlemmar eller nya medlemmar fyller i denna korta ansökan.

FloMember applikationen ger dig som medlem möjighet att se den information som finns sparad om dig själv i vårt medlemsregister, att korrigera uppgifterna samt vid behov även en möjlighet att skriva ut dig ur föreningen om du så önskar. Tack för ert samarbete.