Klubbstugan

Klubbstugan på Tössbacken är byggd år 1984 och fick en tillbyggnad år 2006.

Vill du hyra klubbstugan, kontakta Johan Boholm på tel: 050 3800327.

Taxor för Tössbacka klubbstuga 2019   (Uppdaterade 14.1.2019 enligt årsmötets belut)                                                                                 

IK Kronans sektioner:             Gratis sammanträden

Föreningsmedlemmar:            Frivillig bastuavgift (lista finns på anslagstavlan, faktureras 1*/år).     

Övriga:                         

30 Euro. Hyrning av bastu

50 Euro. Hyrning av hela stugan för en dag/kväll          

150 Euro. Jägare (fredag – söndag)                                

20 Euro / gång. Träningsgrupper alternativt                                  

50 Euro / mån. Träningsgrupper 1* / vecka                                

Alla som hyr klubbstugan förbinder sig även att städa efter användning, på det sättet kan hyran för klubbstugan hållas på en skälig nivå och alla får njuta av att träna / hålla möte osv. i en ren stuga. Den som inte följer denna regel faktureras för städning av klubbstugan i efterskott. 

mvh. Styrelsen för IK Kronan.