IK Kronans blomsterfond

IK Kronan har ett konto inom Kronoby blomsterfond till vilken man kan göra en inbetalning/ minnesadress vid intresse. Inbetalningen kan göras endera via Kronoby blom och present genom att uppge att inbetalningen skall rikta sig till IK Kronans fond eller som en direkt inbetalning till kontonumret nedan.

Ändamålet med fonden är att befrämja idrotten och den fysiska fostran inom Kronoby blomsterfonds verksamhetsområde. Medlen kan bland annat användas för kursverksamhet och träningstillfällen för unga flickor och pojkar. För stipendier åt unga lovande idrottsflickor och -pojkar samt idrottsarbeten i allmänhet, särskilt då för juniorverksamheten. 

IK Kronans styrelse äger rätt att hos förvaltnignsnämnden för Kronoby blomsterfond ur avdelningen anhålla om medel att användas för nyss nämnda ändamål. 

Kontonumret till IK Kronans blomsterfond är: 

FI33 5553 0350 0257 48

IK KRONAN TACKAR!