Föreningen

17.12.2020

Styrelsen för Idrottsklubben Kronan poängterar att föreningen på inget sätt ställer sig bakom de uttalanden som Linda Karlströms framförde i tv-programmet Vaccinkrigarna. I stället tar IK Kronan bestämt avstånd från de konspiratoriska och antisemitistiska åsikter som Linda där gav uttryck för.

Föreningen har uppskattat Lindas engagemang och kunnande som föreningsmänniska, ledare och tränare. Styrelsen betonar också att hon aldrig har blandat ihop sina personliga åsikter med sitt tränar- och ledarskap inom föreningen.

Styrelsen för IK Kronan

OM FÖRENINGEN

Idrottsklubben Kronan är en anrik förening som grundades redan år 1906.

Föreningen har i dagsläget 4 aktiva sektioner (gymnastik, skidning, orientering och ishockey) som du kan bekanta dig närmare med genom att klicka på respektive sektions namn i balken ovan.

 

STYRELSEN TAR AVSTÅND FRÅN KARLSTRÖMS