Skidning

ÅRSMÖTE 30.11.2020 kl 19.00

Välkommen på IK Kronans årsmöte vid Tössbacken 30.11.2020 kl 19.00. Sedvanliga ärenden på agendan.

mvh. Styrelsen

SKIDSEKTIONENS VERKSAMHET

Skidsektionen erbjuder bra tränings- och tävlingsförhållanden på Tössbacken. Vi har en bred verksamhet med aktiviteter för alla åldrar året om oberoende av ambitionsnivå.

TALKODAG 2021

Vi kommer att hålla en talkodag på Tössbacken lördag 30.10 kl.10

skidsektionen
MAT OCH KAFFE KL.12

Bland annat följande ska göras;

  • Gräva ner dräneringsrör
  • Röja sly runt byggnaderna(spåret är redan färdigt)
  • Städa gamla stugan. Gamla träningsredskap förs till Krokfors
  • Flis jämnas ut på 1 och 2km:s slingan. (detta kan vi göra bara ifall det har frusit på)

Kom med och jobba för bra förutsättningar på Tössbacken

SKIDSEKTIONEN 2021-2022

Ordförande:        Dan-Olav Spets

Vice ordförande: Mattias Myrskog

Kassör:              Maria Nyberg

Sekreterare:        Viveka Dahlnäs

Medlemmar:     Mikael Brännström

                           Antti Hahtokari

                           Sören Svenlin