Skidning

ÅRSMÖTE 30.11.2020 kl 19.00

Välkommen på IK Kronans årsmöte vid Tössbacken 30.11.2020 kl 19.00. Sedvanliga ärenden på agendan.

mvh. Styrelsen

SKIDSEKTIONENS VERKSAMHET

Skidsektionen erbjuder bra tränings- och tävlingsförhållanden på Tössbacken. Vi har en bred verksamhet med aktiviteter för alla åldrar året om oberoende av ambitionsnivå.

TALKOKVÄLLAR

Talkokvällar under hösten 2020 kommer att hållas ett antal gånger. Det är tisdag kvällar från kl. 18 som gäller. Talkoinsatserna kommer att göras längs skidspåret. Målet är att få till en så jämn spårbotten som möjligt längs 1 kilometers slingan. Eftersom de milda vintrarna gör det utmanande att skida på Tössbacken riktar vi in oss på att försöka hålla igång 1 km:s spåret ifall inkommande vinter också blir snöfattig. Vi meddelar vart efter vad som görs på talkokvällarna.

Tisdag 22.9 kl. 18 ”Stenplockan” talko. Lördag 12.9 kommer det att köras ut jord längs 1 km:s banan. Det kommer att vara rätt mycket sten i jordmassorna som behöver plockas bort. Så första talko kvällen (22.9) plockar vi stenar. Kratta och spade med!

Tisdag 29.9 kl. 18 Röjning och huggning längs spåret. Motorsåg och röjningssåg med!

Tisdag 6.10 kl. 18 Vi fortsätter med talkojobbet. Röjningsarbetet längs spåret fortsätter. Likaså arbetet med att fuktisolera sockeln till skidstugan.

Tisdag 13.10 kl. 18 Vi fortsätter att röja sly. Återstår att röja på de bortre delarna av 5 kilometers spåret. Röjsågen med!

SKIDSEKTIONEN 2021

Ordförande:        Ulrika Myrevik-Svenlin

Vice ordförande: Mattias Myrskog

Kassör:              Heid Strandvall

Sekreterare:        Viveka Dahlnäs

Medlemmar:     Maria Nyberg

                           Antti Hahtokari

                           Dan-Olav Spets