Skidning

SKIDSEKTIONENS VERKSAMHET

Skidsektionen erbjuder bra tränings- och tävlingsförhållanden på Tössbacken. Vi har en bred verksamhet med aktiviteter för alla åldrar året om oberoende av ambitionsnivå.

Talkoinsatser på spåret
skidsektionen

Under hösten 2022 har vi jobbat mycket med att lägga ut bark på 2km:s slingan. Spåret har också fått behövliga doseringar på ett par knepiga ställen. Detta bidrar till att göra banan mera skidvänlig samt att spårbotten är jämnare, vilket gör att det krävs mindre snö för att få till skidbara spår. Det tidigare problemet med mycket skräp i spåren har också avvärjts i och med att rågrannen avverkat ett skogsskifte.

SKIDSEKTIONEN 2022-2023

Ordförande:        Dan-Olav Spets

Vice ordförande: Mattias Myrskog

Kassör:              Maria Nyberg

Sekreterare:        Viveka Dahlnäs

Medlemmar:     Mikael Brännström

                           Antti Hahtokari

                           Sören Svenlin