STYRELSEN

IK Kronans styrelse 2018 - 2019

Ordförande: Fredrik Näse

Viceordförande: Eva-Lotte Myrskog

Sekreterare: Johan Boholm

Kassör: Pia-Maria Myrskog

Medlem: Linda Karlström

Medlem: Ove Riska

Medlem: Kim Lindvall

IK Kronan

e-post:ikkronan@idrott.fi

C/O Fredrik Näse 

Dunderkärrvägen 390

68500 Kronoby