STYRELSEN

IK Kronans styrelse 2018 - 2019

Ordförande: 

Viceordförande: 

Sekreterare: 

Kassör: 

Medlem:

Medlem:

Medlem: 

Hedersordförande: 

IK Kronan

e-post:ikkronan@idrott.fi