MEDLEMSANSÖKAN

Alla som representerar föreningen IK Kronan eller deltar i den verksamhet sektionerna ordnar skall vara medlemmar i IK Kronan för att kunna få delta. Om du inte redan är medlem kan du lätt ansöka om medlemsskap genom att fylla i nedanstående FloMember ansökningsblankett. 

EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft i slutet av maj månad gör att vi har behov av att uppdatera vårt medlemsregister och se över säkerheten i registret. Det har vi gjort genom att ta i bruk FloMember medelemsregister applikationen. Styrelsen har beslutat att inte föra över de äldre medlemsuppgifter som vi haft i vårt äldre medlemsprogram utan de kommer att raderas inom kort eftersom de även innehåller föråldrade uppgifter. Vi bygger i stället upp ett helt nytt medlemsregister varför det är viktigt att alla som önskar föbli medlemmar eller nya personer som önskar delta i IK Kronans verksamhet och därmed bli medlemmar fyller i denna korta ansökan.

FloMember applikationen ger dig som medlem möjighet att se den information som finns sparad om dig själv i vårt medlemsregister, att korrigera uppgifterna samt vid behov även en möjlighet att skriva ut dig ur föreningen om du så önskar.  Tack för ert samarbete. 

 

IK KRONAN

Idrottsklubben Kronan är en anrik förening som grundades redan år 1906.

Föreningen har i dagsläget 4 aktiva sektioner (gymnastik, skidning, orientering och ishockey) som du kan bekanta dig närmare med genom att klicka på respektive sektions namn i balken ovan.

 

 

Gästbok

Välkommen till IK Kronans gästbok.

Ösrebottens Älghundsklubb

Reserveringen är 7-8 /12 2018

Gustav (22.11.2018)

Österbottens älghundsklubb

Tössbacka klubbstugan reserverad fredag den 7 från kl. 18,00 till lördag 8 kl. 16,00

Gustav Strandvall (22.11.2018)

IK Kronans årsmöte

Stugan reserverad den 21 nov -18 från kl. 17.00-21,00. Föreläsning och Årsmöte

Gustav Strandvall (12.10.2018)

Jordbrukarnas jumppa

Stugan reserverad tisdagar 19,30- 21,00 från 2 oktober

Gustav Strandvall (12.09.2018)

Reservering av Tössbackastugan

Stugan reserverad den 2 okt 16.00-21.00 FSO

Gustav Strandvall (29.08.2018)

bastuavgift/träningsavgift

IK Kronans styrelse har vid sitt styrelsemöte den 10.5.2016 beslutat att göra upp en lista för uppbärning av en frivillig bastuavgift/träningsavgift. Styrelsen anser att en lämplig avgift är 2€/gång, alternativt 20€/år. Styrelsen kan lämpligen en gång/år fakturera personerna enligt vald avgift. Genom att uppbära träningsavgift så försöker styrelsen få bukt med de allt större elfakturorna samt upprätthålla faciliteterna vid Tössbacken i godtagbart skick.

En lista finns i skidstugan. Vänligen fyll i när du tränar/njuter av bastun!

IK Kronans styrelse tackar!

 

Hyrning av klubbstugan

Klubbstugan på Tössbacken är byggd år 1984 och fick en tillbyggnad år 2006.

Vill du hyra klubbstugan, kontakta Gustav Strandvall på tel:040 5063133.

 

Taxor för Tössbacka klubbstuga 2017   (Uppdaterade 31.1.2017)                                                                                 

IK Kronans sektioner:             Gratis sammanträden

Föreningsmedlemmar:            Frivillig bastuavgift (lista finns på anslagstavlan, faktureras 1*/år).     

                                             

Övriga:                         

Hyrning av hela stugan för en dag         100 Euro

Hyrning av salen en kväll                          50 Euro

Bastuavgift                                                50 Euro                         

Jägare (fredag – söndag)                        150 Euro

Träningsgrupper 1 */ vecka                       20 Euro / mån. 

 

Alla som hyr klubbstugan förbinder sig även att städa efter användning, på det sättet kan hyran för klubbstugan hållas på en skälig nivå och alla får njuta av att träna / hålla möte osv. i en ren stuga. Den som inte följer denna regel faktureras för städning av klubbstugan i efterskott. 

mvh. Styrelsen för IK Kronan. 

 
 
 

IK Kronan

C/O Fredrik Näse

Dunderkärrvägen 390
68500 Kronoby
FINLAND

e-post:ikkronan@idrott.fi