IK Kronan

C/O Fredrik Näse

Dunderkärrvägen 390
68500 Kronoby
FINLAND

e-post:ikkronan@idrott.fi